Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
De Key

Heldere focus

In 2020 was niets vanzelfsprekend. Het coronavirus heeft onze manier van werken en onze dienstverlening flink veranderd. Ondanks corona zijn we snel omgeschakeld en hebben we bewonersvragen en reparatieverzoeken vanuit huis kunnen oppakken. In de historie van De Key hebben we nog nooit zoveel gebouwd als dit jaar. Daar had corona geen invloed op. Er zijn klantbeloften geformuleerd op basis van bewonerservaringen en deze vormen de motor om onze dienstverlening continu te verbeteren. Sinds 1868 houdt De Key zich bezig met starten en wonen in Amsterdam. Deze lijn zetten we in 2021 voort.

Kerncijfers 2020
Onderhoud
Onderhoud - 50,4 mln. 59,6mln
 • Planmatig onderhoud 27,2 mln
 • Mutatieonderhoud 6,0 mln
 • Dagelijks onderhoud 16,0 mln
 • Toegerekende organisatiekosten 10,4 mln
Afgesloten huur- en koopcontracten
Afgesloten huur- en koopcontracten - 6.933 5.540
 • Reguliere sociale huur 358
 • Studenten 1.884
 • Short Stay facilities 2.167
 • Jongerencontracten 963
 • Verkoop woningen 168
 • Verkoop BOG 0
 • Verkoop parkeren 0
Woningen/verhuureenheden
Woningen/verhuureenheden - 35.567 32.607
 • Sociale huurwoningen 20.806
 • Studentenwoningen 4.712
 • Short Stay facilities 1.492
 • Vrije sector huur 1.187
 • Woonzorg 489
 • BOG/MOG 941
 • Parkeren 2.980
Jaarresultaat
Jaarresultaat - 350,9 mln. 350,9mln
 • Exploitatieresultaat 50,7 mln
 • Verkoopresultaat -240,3 mln
 • Onrendabele investeringen -
 • Mutatie actuele waarde 494,2 mln
 • Vennootschapsbelasting 45 mln
 • Resultaat deelnemingen 1,3 mln
Energielabels gerealiseerd
Energielabels gerealiseerd - 2.839 3.008
Rapportcijfer van de bewoners
Rapportcijfer van de bewoners - 7,2 7,2
 • Contact 6,7
 • Woning zoeken 7.4
 • Nieuwe woning 7,2
 • Huur opzeggen 7,8
 • Reparaties 7,3
 • Onderhoud 6,5
 • Nieuwbouw 7,1
>Wie wonen er bij ons?
Wie wonen er bij ons?
Waar bouwen we de komende jaren?
Tot en met 2022 bouwen we in Amsterdam vijfduizend nieuwe sociale huurwoningen voor jonge mensen tussen 18 en 27 jaar. Daarnaast verbeteren we de woningen van onze trouwe huurders. Op de kaart hiernaast is een overzicht van onze nieuwbouw- en verbeterprojecten in 2020.
 • 1 1
  Amsterdam Noord
 • NDSM werf
 • Noorddok
 • 309 woningen
Waar onderhouden en verbeteren we woningen?

Met onderhoud zorgen we dat de kwaliteit van het vastgoed op eigentijds niveau blijft zodat de huurder er prettig kan wonen. In 2020 heeft De Key ruim zeshonderd woningen opgeknapt na verhuizing van de bewoner. Zo zijn gasleidingen verwijderd in ruim driehonderd van deze woningen en is planmatig onderhoud complexmatig bij circa 6500 woningen uitgevoerd. Het gaat dan om schilderwerk, onderhoud aan installaties en cascowerkzaamheden. Ook zijn woningen verduurzaamd door het plaatsen van dubbel glas of een betere cv-installatie. Hieronder lichten we er een paar projecten uit. Verbeterprojecten kennen verschillende fases die soms langer duren dan een jaar. Alle verbeterprojecten van initiatiefase tot evaluatiefase worden genoemd in het jaarverslag.

Anton Waldorp fase II Verbeteren - uitvoeringsfase
Anton Waldorp fase II
102 Woningen
Heemstedestraat 30-38 Verbeteren - uitvoeringsfase
Heemstedestraat 30-38
32 Woningen
Weesperflat Verbeteren - uitvoeringsfase
Weesperflat
Glazen pui vermindert overlast voor
244 studenten
2 bedrijven
De Punt Verbeteren - voorbereidingsfase
Vogelpunt
348Woningen
8bedrijfsruimten
Davisstraat Verbeteren - voorbereidingsfase
Davisstraat
19 Woningen