Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans per 31 december 2020

Vastgoedbeleggingen

 

1.1 DAEB vastgoed
in exploitatie

1.2 Niet-DAEB vastgoed
in exploitatie

Bedragen x € 1.000

2020

2019

2020

2019

Aanschafprijs

1.410.460

1.354.953

232.166

215.378

Cumulatieve waardeveranderingen

3.595.838

3.182.389

317.792

291.815

Marktwaarde per 1 januari

5.006.298

4.537.342

549.958

507.193

     

Mutaties in het boekjaar

    

Overboeking vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

45.423

57.006

199

1.875

Investeringen in vastgoed in exploitatie (uitgaven na eerste waardering)

15.743

19.155

2.001

2.490

Herclassifcatie beheerkantoren naar onroerende zaken ten dienste van exploitatie

931

   

Aankopen in vastgoed in exploitatie (initiële verkrijgingen)

-

5.216

-

-

Buitengebruikstelling en desinvesteringen

-445.879

-67.097

-35.870

-2.803

Waardeverandering

417.602

451.125

42.641

44.754

Sfeerovergangen

3.320

3.551

-3.320

-3.551

 

37.140

468.956

5.651

42.765

     

Aanschafprijs

1.371.756

1.410.460

206.553

232.166

Cumulatieve waardeverminderingen

3.671.682

3.595.838

349.056

317.792

Marktwaarde per 31 december

5.043.438

5.006.298

555.609

549.958