Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.1 Overige voorraden

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Kosten grond- en ontwikkelposities

3.462

8.839

Bijzondere waardevermindering grond- en ontwikkelposities

-314

-839

Onderhoudsmaterialen

73

59

 

3.221

8.059

De mutatie in de kosten grond- en ontwikkelposities wordt met name veroorzaakt doordat de grondpositie is overgedragen als onderdeel van de taakoverdracht van de portefeuille in Zandvoort.

Vorderingen

Naar verwachting hebben de onder de vorderingen opgenomen bedragen een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.