Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.1 Huurdebiteuren

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Huurdebiteuren

3.842

3.659

Af: voorziening dubieuze debiteuren

-1.786

-1.938

 

2.055

1.721