Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Lieven de Stad B.V.

25.643

23.151

Far West Holding B.V.

31

30

Far West Projecten B.V.

3.642

3.506

 

29.316

26.687

Er zijn geen afspraken gemaakt over het moment van verrekening van de vorderingen op groepsmaatschappijen.

De rente die over de vorderingen op groepsmaatschappijen in rekening is gebracht bedraagt 1,83% (2019: 1,83%), met uitzondering van de rekening-courant positie met Lieven de Stad B.V.. Hier wordt geen rente in rekening gebracht.