Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.3 Overige vorderingen

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Debiteuren

2.636

2.360

Nog te ontvangen subsidiebedragen

367

5.012

Overige vorderingen

75

125

 

3.078

7.497