Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.0 Liquide middelen

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Vrij opneembare banktegoeden

89.278

110.830

 

89.278

110.830