Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10 Huuropbrengsten

11 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

12 Lasten onderhoudsactiviteiten

13 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

14 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

15 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

16 Overige organisatiekosten

Organisatiekosten toegerekend aan:

17 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

18 Rentelasten en soortgelijke kosten

19 Belastingen

Toon meer resultaten