Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Directe kosten verhuur en beheer

2.964

4.942

Toegerekende organisatiekosten

19.213

17.521

 

22.177

22.463