Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12 Lasten onderhoudsactiviteiten

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Planmatig onderhoud

25.428

15.451

Mutatieonderhoud

5.707

5.765

Reparatie- / klachtenonderhoud

15.216

14.475

Toegerekende organisatiekosten

9.946

9.324

 

56.297

45.015