Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10 Huuropbrengsten

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Netto huren DAEB

182.122

178.523

Netto huren Niet-DAEB

27.552

27.180

 

209.674

205.703

   

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid DAEB

-1.551

-3.007

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid Niet-DAEB

-2.812

-2.377

 

205.311

200.319