Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

13 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Contributie Aedes / Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

600

602

Verhuurderheffing

24.168

17.561

Erfpacht

692

1.111

Verzekeringen

2.076

1.549

Belastingen

8.597

8.792

Diversen

1.009

858

 

37.141

30.473