Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

16 Overige organisatiekosten

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Lonen en salarissen

25.682

24.730

Uitzendkrachten, inleen etcetera

5.207

4.945

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

1.818

875

Juridische kosten

199

341

Huisvestingskosten

818

1.129

Automatiseringskosten

2.182

2.128

Advieskosten

2.501

1.972

Kantoorkosten

461

553

Vervoerskosten

885

986

Verhuurskosten

976

961

Overige algemene kosten

-1.428

2.059

   

Administratie tarief servicekosten

-380

-354

Dekking huismeester

768

-786

Dekking overig

-66

-66

Diverse opbrengsten

-1.886

-2.084

 

37.737

37.389

Organisatiekosten toegerekend aan:

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Totale organisatiekosten

37.737

37.389

Af: toegerekende organisatiekosten verhuur en beheer

-19.213

-17.521

Af: toegerekende organisatiekosten onderhoud

-9.946

-9.324

Af: toegerekende organisatiekosten verkoop bestaand bezit

-1.407

-1.206

Af: toegerekende organisatiekosten leefbaarheid

-1.144

-1.092

Af: toegerekende organisatiekosten activering

-4.028

-5.494

Overige organisatiekosten

-1.998

-2.752

 

-

-