Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

18 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Rentelasten

-45.653

-47.174

Soortgelijke kosten

-287

-242

 

-45.940

-47.416