Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

19 Belastingen

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Acute belastinglast

-

-13.864

Mutaties tijdelijke verschillen

30.061

42.015

Correcties voorgaande periode

15.398

6.305

 

45.459

34.456