Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Omzetbelasting

6.836

2.885

Vennootschapsbelasting

-

10.629

Loonheffing

1.208

1.119

Premies sociale verzekeringen

-

3

Pensioenen

329

290

 

8.373

14.926