Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11.3 Overige schulden

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Te verrekenen met bewoners

3.951

3.737

Overige schulden

6

3

 

3.957

3.740