Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Aanschafprijs

99.219

86.310

Cumulatieve waardeveranderingen

-9.319

-2.391

Boekwaarde per 1 januari

89.900

83.919

   

Mutaties in het boekjaar

  

Investeringen

91.421

71.790

Overboeking naar vastgoed in exploitatie

-45.739

-58.881

Waardeverandering

3.068

-6.928

 

48.750

5.981

   

Aanschafprijs

144.901

99.219

Cumulatieve waardeverminderingen

-6.251

-9.319

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

138.650

89.900

   

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

140.425

96.835

Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering

-1.775

-6.935

 

138.650

89.900

Het totale bedrag aan cumulatieve waardevermindering is voor een bedrag van € 1,8 miljoen (2019: € 6,9 miljoen) opgenomen onder de post voorziening onrendabel. Dit betekent dat het resterende bedrag, te weten € 4,5 miljoen (2019:€ 2,4 miljoen) in mindering is gebracht op de aanschafprijs onder de post vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen project in de Houthavens.

In het boekjaar 2020 is terzake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie een bedrag ad € 1,4 miljoen aan bouwrente geactiveerd (2019: € 1,9 miljoen). Voor DAEB projecten is een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 1,3% (2019: 1,3%). Voor niet-DAEB activiteiten is een gemiddelde rentevoet van 1,9% (2019: 1,9%) gehanteerd. Voor een toelichting op het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen wordt verwezen naar de post voorzieningen aan de creditzijde van de balans.