Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Vennootschapsbelasting

17.029

 
 

17.029

-

De te vorderen vennootschapsbelasting heeft betrekking op de voorlopige aanslagen 2019 en 2020 van de fiscale eenheid Woonstichting De Key en de te ontvangen vennootschapsbelasting over de jaren 2015 tot en met 2020 in verband met het einde van de vennootschapsbelastingplicht van Stichting Loods 6.