Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Stand per 1 januari

6.935

935

Stand per 1 januari

6.935

935

   

Mutaties in het boekjaar

  

Toevoegingen

-

6.403

Onttrekkingen

-5.160

-403

   

Stand per 31 december

1.775

6.935

   

Looptijd < 1 jaar

-

-

Looptijd > 1 jaar

1.775

6.935

Deze voorziening heeft volledig betrekking op houthavens fase 3C. De oplevering van dit project is gepland eind 2022.