Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9.3 Overige voorzieningen

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Stand per 1 januari

1.087

2.376

   

Mutaties in het boekjaar

  

Toevoeging ten laste van resultaat

167

868

Onttrekkingen

-373

-2.157

   

Stand per 31 december

881

1.087

De post overige voorzieningen betreft de voorziening voor het loopbaanontwikkelingsbudget. Naar verwachting heeft deze een looptijd tussen de 1 en 5 jaar.