Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

14 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Directe kosten verhuur en beheer

4.187

5.130

Toegerekende organisatiekosten

19.213

18.303

 

23.400

23.433