Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

15 Lasten onderhoudsactiviteiten

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Planmatig onderhoud

27.189

16.710

Mutatieonderhoud

5.963

5.912

Reparatie- / klachtenonderhoud

16.082

15.573

Toegerekende organisatiekosten

10.411

9.831

 

59.646

48.026

De stijging van het planmatig onderhoud in 2020 ten opzichte van 2019 is het gevolg van de keuzes bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2020. In 2019 is minder planmatig onderhoud uitgevoerd. Op basis van technische meerjaren onderhoudsplanningen en opgave van verbeterprojecten is het planmatig onderhoud in 2020 gestegen.