Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

16 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Contributie Aedes / Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

600

602

Verhuurderheffing

24.949

18.294

Erfpacht

714

1.116

Verzekeringen

2.231

1.691

Belastingen

9.085

9.230

Bijdrage heffing saneringssteun

-

-

Diversen

1.043

863

 

38.622

31.796