Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

17 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Het netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling in 2019 betreft voornamelijk het ontwikkelrecht van het project Lieven. In 2020 zijn een tweetal oude kavel projecten administratief afgewikkeld ad € 0,6 miljoen en er zijn een tweetal reserveringen voor in het verleden opgeleverde projecten ad € 0,2 miljoen vrijgevallen.