Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

19 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie

417.036

451.018

Waardeveranderingen Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

73.434

87.461

 

490.470

538.479

De waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed in exploitatie en DAEB vastgoed in exploitatie hebben betrekking op mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat. Zie voor een nadere toelichting de toelichting vastgoed in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde in verhuurde staat.