Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

20 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

3.068

-6.928

Waardeveranderingen grond- en ontwikkelposities

295

-2.814

Waardeveranderingen vastgoed bestemd voor verkoop

410

38

 

3.773

-9.704

Zie voor nadere toelichting de vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.