Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

22 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Andere rentebaten

1.871

2.283

 

1.871

2.283

In de rentebaten is € 1,7 miljoen (2019: € 2,1 miljoen) aan geactiveerde rente in de projecten verantwoord.