Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

23 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Rentelasten

-45.808

-47.191

Soortgelijke kosten

-287

-242

 

-46.095

-47.433