Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nieuwe verhuringen

De coronacrisis heeft bij De Key met name impact gehad op de verhuringen aan buitenlandse studenten en huurders van bedrijfsonroerendgoed. Door de eerste lockdown zijn veel buitenlandse studenten teruggegaan naar hun eigen land. De maanden erna kwamen er minder studenten naar Nederland om te studeren. Een deel van de leeggekomen woningen hebben we tijdelijk verhuurd aan Nederlandse studenten. Hierdoor bleef de verhuur aan Nederlandse studenten stabiel. Ook de reguliere verhuur aan woonstarters en andere doelgroepen kon met een paar aanpassingen gelukkig goed doorgaan. 

Aantal verhuringen 2020 naar gemeente

 

Amsterdam

Diemen

Zandvoort*

Totaal
2020

Totaal
2019

Sociale huurwoningen

1.186

27

108

1.321

1.508

Studentenhuisvesting

1.477

407

0

1.884

1.883

Short-stay-facilities

1.857

310

0

2.167

3.168

Totaal DAEB

   

5.372

6.559

Vrije sector

128

3

9

140

114

Parkeren

357

5

33

395

368

Bedrijfsonroerend goed

79

1

1

81

76

Overig

3

0

0

3

0

Totaal niet-DAEB

   

619

558

Totaal TI

5.087

753

151

5.991

7.117

  • * tot december 2020

Sociale verhuringen in 2020 naar gezinsinkomen

 

Sociale huurwoningen

Short-stay-
facilities

Studenten-
huisvesting

Totaal

Realisatie

Norm

Gezinsinkomen ≤ € 39.055

1.316

2.167

1.883

5.366

99,89%

Min 80%

Gezinsinkomen > € 39.055 - ≤ € 43.574

1

0

0

1

0,02%

Max 10%

Gezinsinkomen > € 43.574

4

0

1

5

0,09%

Max 10%

Totaal

1.321

2.167

1.884

5.372

100%

100%