Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Sociale verhuringen en passend toewijzen

Bij sociale verhuringen houdt De Key rekening met het verzamelinkomen en de huishoudsamenstelling van de nieuwe huurders. In 2020 kregen 5.372 nieuwe huurders een sociale huurwoning bij De Key. Wettelijk moeten we minimaal 80% toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 39.055 (de primaire en secundaire doelgroep samen) en mogen we maximaal 10% toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 43.574. De Key heeft hier ruim aan voldaan met 99,89% verhuringen aan huishoudens met een inkomen tot € 39.055.

In Amsterdam is de afspraak dat we minimaal 70% van de sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens (de primaire doelgroep). Wij hebben 83% van de woningen aan deze groep verhuurd in 2020.

Bij deze toewijzingen aan de primaire doelgroep mag de huur niet hoger zijn dan de zogenaamde aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag. Huishoudens krijgen zo een woning met een huur die aansluit bij hun inkomen. Het moet voorkomen dat huurders snel in betalingsproblemen komen. Corporaties zijn hiertoe verplicht in ten minste 95% van de gevallen. Ze hebben een marge van 5% voor uitzonderingssituaties. In 2020 heeft De Key 99,66% van de woningen passend toegewezen.

Aantal toewijzingen in 2020

  

Huurgrenzen

 
  

basishuur

≤ kwaliteits-kortingsgrens

> kwaliteits-kortingsgrens
≤ laagste aftoppingsgrens

> laagste aftoppingsgrens
≤ liberalisatie-
grens

> liberalisatie-
grens

1.a Eenpersoonshuishoudens

inkomensgrens

€ 232,65

< € 432,51

€ 432,51 -
€ 619,01

€ 619,01 -
€ 737,14

> € 737,14

       

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht*

€ 23.225

271

2.624

1.085

6

0

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

€ 23.225

1

14

18

220

0

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

€ 23.175

1

0

26

0

0

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

€ 23.175

0

0

4

10

0

 

Totaal

273

2.638

1.133

236

0

       

1.b Tweepersoonshuishoudens

 

€ 232,65

< € 432,51

€ 432,51 -
€ 619,01

€ 619,01 -
€ 737,14

> € 737,14

       

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

€ 31.550

1

2

68

3

0

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

€ 31.550

0

0

1

35

0

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

€ 31.475

0

1

9

0

0

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

€ 31.475

0

0

0

7

0

 

Totaal

1

3

78

45

0

       

1.c Drie- en meerpersoonshuishoudens

 

€ 232,65

< € 432,51

€ 432,51 -
€ 619,01

€ 619,01 -
€ 737,14

> € 737,14

       

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

€ 31.550

0

1

28

3

0

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

€ 31.550

0

0

0

28

1

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

€ 31.475

0

0

0

0

0

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

€ 31.475

0

0

0

0

0

 

Totaal

0

1

28

31

0

       

TOTAAL per huurgrens

 

274

2.642

1.239

312

1

Totaal aantal toewijzingen

     

4.468

  • * Wet op de huurtoeslag