Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Planmatig onderhoud

Met planmatig onderhoudswerkzaamheden zorgen we dat de kwaliteit van het vastgoed op eigentijds niveau blijft zodat de huurder er prettig kan wonen. In 2020 zijn ruim 600 woningen bij mutatie opgeknapt. Bij ruim 300 van deze woningen zijn de gasleidingen verwijderd. Planmatig onderhoudswerkzaamheden zijn complexmatig aan ongeveer 6.500 woningen uitgevoerd. Naast schilderwerk, cascowerkzaamheden en onderhoud aan installaties gaat het hierbij vaak om verduurzaming van de woning zoals het plaatsen van dubbel glas en een betere cv-installatie.

Planning en begroting

Het planmatig onderhoud verliep in 2020 voorspoedig. Er zijn zo’n 145 projecten uitgevoerd, ondanks de vertragende invloed van de coronamaatregelen. We zijn met de bewoners in contact gebleven over de uit te voeren werkzaamheden. Daardoor zijn manieren gevonden om werkzaamheden voor iedereen op een acceptabele en veilige manier uit te voeren.

Een aantal projecten kon niet doorgaan. De voornaamste reden was dat voor de uitvoering van die projecten nog geen positief besluit in de VvE’s was genomen. In één geval moest een project doorschuiven vanwege de flora en fauna in dat complex.

Door besparingen ten opzichte van de begroting en doordat een aantal projecten niet werden uitgevoerd, zou een budget overblijven van ongeveer € 2,2 miljoen. We hebben daarom planmatige onderhoudsprojecten die pas later gepland stonden eerder opgepakt. Zo is in 2020 toch het gehele bedrag uitgegeven.

Communicatie en klanttevredenheid

De Key scoort een 6,5 voor klanttevredenheid over onderhoud, maar we willen het naar minimaal een 7 brengen. De opmerkingen vanuit KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) hebben we in 2020 gebruikt om de communicatie over onze werkzaamheden te verbeteren. Ook verbeterden we ons leveranciersmanagement, het kwaliteitsbeleid en zorgden we voor betere aansluiting bij het werken in de wijk. Een intern en extern informatie- en evaluatieplan dat wordt uitgevoerd bij ieder project en ingebouwde evaluatiemomenten zorgen dat wij kunnen blijven verbeteren.

Thematische projecten

Convenanteisen verkoop Amsterdam

In 2019 zijn we gestart met een inhaalslag op het uitvoeren van werkzaamheden aan te verkopen woningen zodat deze binnen de gestelde termijn voldoen aan de Amsterdamse convenanteisen. Het betreft hier werkzaamheden aan het casco van deze woningen. In 2020 is een procesaanpak opgesteld en geld vrijgemaakt om de verkoopcomplexen aan de convenanteisen te laten voldoen. In 2021 beginnen we met deze omvangrijke operatie.

Rookmelders

In 2020 is een wetsvoorstel goedgekeurd waarin staat dat rookmelders in iedere woning per 1 juli 2022 wettelijk verplicht zijn. De Key heeft daarop besloten het proces van vervanging en plaatsing te versnellen. Het doel is om op 1 januari 2022 alle woningen te hebben voorzien van rookmelders.

Open verbrandingstoestellen

In 2020 hebben we een programma opgesteld waarmee we op zo kort mogelijke termijn de laatste open verbrandingstoestellen verwijderen. Er zijn nog 370 woningen waarvan de bewoners niet reageren of niet mee willen werken aan deze vernieuwing.

Planmatig onderhoud Amsterdam en Diemen

In 2020 is voor € 11,9 miljoen aan planmatig onderhoud uitgevoerd in Amsterdam en Diemen. We hebben de volgende werkzaamheden gedaan:

Casco-onderhoud

Op 179 locaties is casco-onderhoud uitgevoerd. Het betreft voornamelijk werkzaamheden aan gevels en daken. Denk hierbij aan schilderwerk van houten kozijnen, ramen, deuren, herstel van gevelmetselwerk en het vernieuwen van dakbedekkingen.

Liftinstallaties

De Key laat intensief onderhoud uitvoeren aan de liftinstallaties om ervoor te zorgen dat ze goed blijven functioneren. In 2020 is in acht woongebouwen onderhoud uitgevoerd aan de liftinstallatie(s). In één woongebouw zijn de liften geheel vernieuwd.

Vervangen cv-ketels

De Key vervangt cv-ketels na een gemiddelde levensduur van vijftien jaar. Indien noodzakelijk vervangen we dan ook de rookgasafvoer. In 2020 zijn ruim duizend nieuwe cv-ketels geplaatst en ruim honderdvijftig open verbrandingstoestellen vervangen door een cv-ketel.

Planmatig onderhoud Amsterdam en Diemen

Planmatig onderhoud Zandvoort

In 2020 is voor € 1,7 miljoen aan planmatig onderhoud uitgevoerd in Zandvoort. We hebben de volgende werkzaamheden gedaan:

Casco-onderhoud

In zeven complexen is casco-onderhoud uitgevoerd. Het betreft voornamelijk schilderwerk en herstelwerk aan het (betonnen)casco.

Liftinstallaties

De Key laat intensief onderhoud uitvoeren aan de liftinstallaties om te zorgen dat ze goed blijven functioneren. Soms is het dan ook nodig om verouderde installaties grootschalig te vernieuwen. In 2020 zijn in één complex de drie liften vernieuwd.

Vervangen cv-ketels

De Key vervangt cv-ketels na een gemiddelde levensduur van vijftien jaar. Indien noodzakelijk vervangen we dan ook de rookgasafvoer. In 2020 zijn negen nieuwe cv-ketels geplaatst.

Divers klein onderhoud

Er is divers klein onderhoud uitgevoerd op verschillende gebieden, zoals het vervangen van hydrofoorinstallaties, vuilwaterpompen, bestrating en verlichting.

Planmatig onderhoud Zandvoort

Energielabelstappen

Door planmatig onderhoud, mutatieonderhoud en de verbeterprojecten zijn in 2020 in totaal 3.008 labelstappen gemaakt. De labels zijn afgemeld.