Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verbeterprojecten

Bovenstaand schema geeft een overzicht van de lopende verbeterprojecten en de stand van zaken aan het eind van 2020. Iedere fase wordt met een besluit afgesloten. Aan het eind van elk project volgt een evaluatie. Hierin kijken we wat er goed en minder goed verliep gedurende het proces. De adviezen in het evaluatiebesluit krijgen opvolging in nieuwe projecten.

Afgeronde verbeterprojecten

Camperstraat 25-117 en omgeving, stadsdeel Oost

Dit monument met 64 sociale huurwoningen ligt tegenover het OLVG-ziekenhuis. Het bestaat uit Camperstraat 25 t/m 117, Tilanusstraat 240 t/m 258 en Ruyschstraat 197 t/m 305. Het leien dak en de dakramen zijn vervangen en de fietsenkelder is waterdicht gemaakt. Het voeg- en metselwerk van de gevel en het glas-in lood zijn hersteld en er is schilderwerk uitgevoerd.

John Franklinstraat 10-32, stadsdeel West

Dit complex met 48 sociale huurwoningen in 11 portieken ligt in de Jan van Galenbuurt. De werkzaamheden bestonden uit het isoleren en herstellen van vloeren en gevels, het plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen en schilderen. Ook zijn er zonnepanelen, rookmelders en mechanische ventilatie geplaatst en zijn de groepenkasten vervangen.

Stammerdijk, Diemen

De zorgboerderij Stammerdijk 25 ligt in Diemen net buiten de ring van Amsterdam. Er is funderingsherstel uitgevoerd aan de achtergevel.

Flemingstraat (blauwe flat), Zandvoort

De blauwe flat is een galerijflat met 38 sociale huurwoningen. De werkzaamheden bestonden uit het herstel van de gevel, galerijvloeren en balkons. Alle werkzaamheden zijn in 2020 afgerond.

Flemingstraat (rode flat), Zandvoort

De rode flat is een galerijflat met 50 sociale huurwoningen en 8 parkeergarages. De werkzaamheden bestonden uit het herstel van de gevel, galerijvloeren en balkons. Alle werkzaamheden zijn in 2020 afgerond.

Keesomstraat, Zandvoort

De Key heeft betonherstel aan galerijen, balkon en noodtrappenhuizen en regulier onderhoud uit laten voeren aan 248 woningen in galerijflats Meeuw, Distel, Fazant en Helm aan de Keesomstraat.

Zandvoort Oud-Noord, Zandvoort

In 2020 kregen 231 woningen in 8 complexen een opknapbeurt. De belangrijkste werkzaamheden waren de verankering van het metselwerk van gevels, het herstel van de schoorstenen en het schilderen van deuren en kozijnen.

Lopende verbeterprojecten

Weesperflat, stadsdeel Centrum

De Weesperflat, de oudste studentenflat van Amsterdam, is sinds 2005 een gemeentelijk monument. Hier wonen 244 studenten en er zijn 2 bedrijven gevestigd. De aanleiding om dit complex aan te pakken is de aanhoudende overlast in en om het complex van niet-bewoners. Daarom wordt onder andere de hoofdentree van de studentenflat afgesloten door het plaatsen van een glazen pui en wordt de fietsenkelder met een poort aan de Nieuwe Keizersgracht toegankelijk gemaakt. Begin 2021 ronden we de werkzaamheden af.

Heemstedestraat en omgeving, stadsdeel West

Dit verbeterproject bestaat uit de aanpak van de woongebouwen aan de Heemstedestraat 30-38, Woestduinstraat 81-87 en Hillegomstraat 29-37. Het betreft 32 zelfstandige sociale huurwoningen. We isoleren de begane grondvloeren, bergingsvloeren, achtergevels en de platte daken. We verbeteren de ventilatie en brandveiligheid, vernieuwen en/of herstellen de kozijnen en doen schilderwerk. Er komen zonnepanelen voor de algemene verlichting en de woningen. De werkzaamheden zijn in 2020 gestart. In het eerste kwartaal van 2021 worden ze afgerond.

Anton Waldorpstraat en Charles Leickertstraat (fase I en II), stadsdeel Nieuw-West

In overleg met de bewonerscommissie krijgen zes gebouwen rondom de Anton Waldorpstraat een ingrijpende aanpak. Na de aanpak is de veiligheid, het comfort en de uitstraling van de gebouwen weer toekomstbestendig en zijn de woningen energiezuiniger (minimaal energielabel A). De werkzaamheden aan de eerste twee woongebouwen (fase I) zijn in 2019 afgerond. Vanaf de tweede helft van 2020 werkt de aannemer aan de volgende twee woongebouwen (fase II). In april 2021 ronden we deze werkzaamheden af.

https://actueel.dekey.nl/willem-dit-zijn-woningen-met-een-verhaal/

Verbeterprojecten in voorbereiding

Davisstraat, stadsdeel West

In het derde kwartaal van 2021 start De Key met de aanpak van het woongebouw met 19 sociale huurwoningen aan de Davisstraat. Samen met de bewonersvertegenwoordiging en !Woon is een plan van aanpak gemaakt. We maken het complex brandveiliger, vervangen de voordeuren en kozijnen en vernieuwen de gevels en het dak. De afronding van de werkzaamheden is eind 2021.

De Punt, stadsdeel Noord

De Key renoveert 348 woningen en 8 bedrijfsruimten in De Punt. De bewoners hebben na de renovatie een goed onderhouden en comfortabel huis met energielabel B. De woningen krijgen een nieuw dak en nieuwe houten kozijnen. We repareren het voeg- en metselwerk, de ondervloeren en balken en we vervangen oude badkamers en keukens. De ventilatie en brandveiligheid worden verbeterd en de elektrische installatie wordt gereviseerd en waar nodig vervangen. Ook wordt elektrisch koken mogelijk. Het is een ingrijpende renovatie waarvoor de bewoners circa vijf maanden naar een wisselwoning moeten. De renovatie start in 2022.

Johan Greivestraat en omgeving, stadsdeel Nieuw-West

De Key verkent samen met de bewonerscommissie en gemeente de mogelijkheden tot sloop met vervangende nieuwbouw voor de flats aan de Johan Greivestraat en Piet Mondriaanstraat. Het gaat om 112 eengezinswoningen, 17 bedrijfsruimten en garages. Sloop met vervangende nieuwbouw is een ingewikkeld proces, waardoor het over het algemeen vijf tot acht jaar duurt voordat er kan worden gestart. In de tussenperiode blijven wij noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitvoeren om de flats veilig en leefbaar te houden. Ook komt er een verhuisregeling waardoor mensen die dat willen al een andere woning kunnen zoeken voordat het besluit over sloop of woningverbetering definitief is.

Anton Waldorpstraat en Marius Bauerplantsoen (fase III), stadsdeel Nieuw-West

Samen met de bewonerscommissie is een toekomstplan ontwikkeld voor de twee hoogbouwflats aan de Anton Waldorpstraat en Marius Bauerplantsoen. Hiervoor onderzoeken we drie scenario’s:

  • Groot onderhoud: de gebouwen krijgen een grote opknapbeurt.

  • Grondige renovatie: aan de gebouwen doen we ingrijpende verbeteringen en veranderingen.

  • Sloop/nieuwbouw: de huidige gebouwen gaan we slopen en we bouwen er nieuwe woongebouwen voor terug.

Westzaanstraat, stadsdeel West

Dit complex ligt binnen de ring A10 ten noorden van de spoorlijn in de Spaarndammerbuurt. Het zijn 40 sociale huurwoningen en 2 bedrijfsruimtes. De nadruk van de verbeteropgave ligt bij het casco en het verbeteren van de brandveiligheid. In 2022 starten de werkzaamheden.

Bijltjespad, stadsdeel Centrum

De Key sloot zich aan bij de gemeente voor het Resilio-project. De Europese Unie subsidieert dit programma voor de aanleg van blauw-groene daken die zorgen voor waterbuffers en helpen om hittestress in de stad te voorkomen. De Key legt in 2021 met de toegekende subsidie 2.500 m2 blauw-groene daken aan op 282 woningen aan het Bijltjespad.

Loenermark, stadsdeel Noord

Dit flatgebouw uit 1975 bij het Buikslotermeerplein bestaat uit veertien woonlagen met in totaal 130 zelfstandige seniorenwoningen. Het is een pilotproject om te experimenteren met duurzaamheidsverbeteringen. Na de plaatsing van goed geïsoleerde kozijnen krijgen de woningen een aansluiting op het warmtenet. De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming maakt dit project mogelijk. De start van de werkzaamheden is gepland in 2022.

VvE Kattenburgerstraat, stadsdeel Centrum

De Key gaat de puien van alle 379 woningen op Kattenburg vernieuwen. Dit VvE-complex bestaat voor 60% uit huurwoningen en 40% uit particulier eigendom. In de Vaststellingsovereenkomst van 2014 (tussen De Key en de VvE) is vastgelegd dat De Key ook de puien van de koopwoningen vernieuwt. We werken het plan in samenwerking met de bewoners uit. Door het vervangen van de puien verbetert de kwaliteit van de woningen en het wooncomfort. De puien worden voor 2026 vervangen.

VvE Haarlemmer Houttuinen, stadsdeel Centrum

Dit complex bestaat uit een woontoren, een eengezinswoning en een blok galerijwoningen. Het verbeterproject heeft betrekking op de 26 woningen in de woontoren en de eengezinswoning. Twee woningen in dit complex zijn verkocht aan particulieren. De buitengevel van de woontoren verkeert in een matige staat. Om de veiligheid te borgen is het noodzakelijk om op korte termijn de gevel te vervangen. Ook verbeteren we de brandveiligheid en de ventilatie. De werkzaamheden starten in 2022.

John Franklinstraat 42-54, stadsdeel West

Dit is een appartementencomplex uit 1926 met 28 sociale huurwoningen in de Jan van Galenbuurt. Het energielabel is op dit moment E tot F. De Key gaat het woongebouw verbeteren en brandveiliger maken. De start van de werkzaamheden staat gepland in 2022.

Project Riothermie, stadsdeel Noord

Firan, De Key en Waternet onderzoeken de mogelijkheden om in de omgeving van de H. Cleyndertweg een lokaal bronnet te ontwikkelen met warmteterugwinning uit het persriool. In combinatie met warmte-koudeopslag en de plaatsing van warmtepompen in de woongebouwen levert het bronnet de warmte en het warme water in ongeveer 800 woningen. De verkenning sluit aan op de gemeentelijke ambities om in 2040 de stad aardgasvrij te laten zijn. In 2022 wordt gestart.