Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verloop binnen het bezit

We willen beschikken over voldoende woningen voor woonstarters. Daarom transformeren we ons bezit in Amsterdam naar woningen en woonproducten die met het oppervlakte en de huurprijs aansluiten bij deze doelgroep. Dat doen wij door nieuwbouw van passende woningen en door het overdragen van bezit dat niet bij onze koers past. De afname van het aantal verhuureenheden was in 2020 extra hoog door de overdracht van ons bezit in Zandvoort aan Pré Wonen.

Verloop verhuureenheden 2020 - DAEB

De Key DAEB

Eind 2019

Nieuwbouw

Aankoop

Verkoop

Taakoverdracht Zandvoort

Sloop

Interne verkoop*

Overige mutaties

Eind 2020

Zelfstandige woning naar huurprijs:

         

≤ € 432,51

5.315

6

-

-7

-164

-

3

-391

4.762

€ 432,52 ≤ € 663,40

15.221

308

1

-89

-1.534

-

-7

-313

13.587

€ 663,41 ≤ € 737,14

2.522

-

-

-34

-452

-

19

467

2.522

≥ € 737,15

1.444

-

-

-38

-301

1

-9

199

1.296

Zelfstandig totaal

24.502

314

1

-168

-2.451

1

6

-38

22.167

Onzelfstandig

4.330

-

-

-20

-

-

-

-52

4.258

Woonzorg

339

-

-

-

-49

-

-

198

488

Maatschappelijk onroerend goed

202

-

-

-

-1

-

-1

-160

40

Bedrijfsonroerendgoed

9

-

1

-

-

-

-

-5

5

Parkeren

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

29.382

314

2

-188

-2.501

1

5

-57

26.958

  • * Interne verkoop: een woning gaat van DAEB naar niet-DAEB of andersom.

Verloop verhuureenheden 2020 - Niet-DAEB

De Key niet-DAEB

Eind 2019

Nieuwbouw

Aankoop

Verkoop

Taakoverdracht Zandvoort

Sloop

Interne verkoop

Overige mutaties

Eind 2020

Zelfstandige woning naar huurprijs:

         

≤ € 432,51

1

-

-

-

-

-

-

-1

0

€ 432,52 ≤ € 663,40

1

-

-

-

-

-

-1

-

0

€ 663,41 ≤ € 737,14

2

-

-

-

-

-

5

12

19

≥ € 737,15

907

-

-

-3

-104

-

-10

-12

778

Zelfstandig totaal

911

0

0

-3

-104

0

-6

-1

797

Onzelfstandig

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Woonzorg

-

-

-

-

-

-

-

30

30

Maatschappelijk onroerend goed

20

-

-

-

-

-

-

-16

4

Bedrijfsonroerendgoed

673

-

1

-

-11

-

1

-24

640

Parkeren en overig

2.967

20

-

-39

-368

-15

-

2

2.567

Totaal niet-DAEB

4.571

20

1

-42

-483

-15

-5

-9

4.038

TOTAAL TI

33.953

334

3

-230

-2.984

-14

0

-66

30.996

Verdeling verhuureenheden naar gemeente 2020 - Geconsolideerd

 

Zelfstandige woning naar huurprijs

      
 


€ 432,51

432.52 ≤ € 663,40

663.41 ≤ € 737,14


€ 737,15

Onzelfstandig

Woonzorg

MOG

BOG

Parkeren

Eind 2020

Amsterdam

          

- Woonstichting De Key

4.142

13.389

2.467

2.046

3.452

336

39

607

2.556

29.034

- Lieven De Stad B.V.

11

321

112

465

6

28

-

246

400

1.589

- Monumenten De Key

-

1

-

1

-

-

-

6

13

21

Diemen

621

198

74

28

806

182

5

38

11

1.963

Zandvoort

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hillegom

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De Bilt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal geconsolideerd

4.774

13.909

2.653

2.540

4.264

546

44

897

2.980

32.607