Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Dienstverlening dichtbij

In 2020 hebben we met het vaststellen van onze klantbeloften de basis gelegd om onze dienstverlening de komende jaren te verbeteren. Huurders kunnen rekenen op een woning die veilig, heel en schoon is. Door in gesprek te gaan met onze huurders verbeteren wij samen met hen de leefbaarheid in complexen. Wij bedenken samen nieuwe initiatieven en werken deze uit. En we brengen de dienstverlening steeds dichterbij. Huurders kunnen online veel zelf regelen op momenten dat het ze uitkomt. Wie dat wil kan ook persoonlijk in contact komen met onze wijkteams. Door corona werd dat minder, maar we zijn creatief geweest in oplossingen om digitaal contact te houden.