Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geschillen en rechtszaken

De Key werkt samen met twee geschillencommissies. Huurders in Zandvoort kunnen terecht bij de Regionale Commissie Woningcorporaties Kennemerland en IJmond en huurders in Amsterdam en Diemen bij de Geschillencommissie De Key. De huurders van Lieven de Stad kunnen met geschillen terecht bij Lieven de Stad.

In 2020 hebben 19 huurders een klacht ingediend bij de Geschillencommissie De Key. Van de 19 klachten heeft De Key er 12 opgelost voordat het tot een zitting bij de geschillencommissie kwam. Eén klacht is door de geschillencommissie niet ontvankelijk verklaard. Twee klachten zijn door de commissie behandeld. De ene klacht is ongegrond verklaard. De andere klacht is opgedeeld in drie delen. Twee daarvan zijn gegrond verklaard en over de derde kon de commissie geen uitspraak doen.

Vier klachten zijn nog niet afgehandeld. Bij twee klachten is geen reactie meer gekomen van de indiener. De andere twee klachten zijn in december 2020 ingediend en worden afgehandeld in 2021.

In Zandvoort zijn in 2020 geen geschillen binnengekomen.

In 2020 heeft De Key 53 rechtszaken gevoerd. Hiervan heeft De Key er 19 gewonnen en is de huurder 2 keer in het gelijk gesteld. Er waren 9 schikkingen. De overige zaken zijn overgedragen aan Pré Wonen of lopen nog.

Zaken behandeld door de geschillencommissie

Commissie

 

Onderwerp

Status

Amsterdam

1

Trap / zolder bewoning

Afgehandeld, ongegrond

2

Bejegening/ achterstallig onderhoud/renovatie

Afgehandeld, gedeeltelijk gegrond

3

Reparatie ventilatierooster

Opgelost door De Key

4

Schade laminaat / lekkage

Opgelost door De Key

5

Overlast onbruikbare woning

Opgelost door De Key

6

Reparatie badkamer deur

Opgelost door De Key

7

Bejegening / opleveren woning / vergoeding

Opgelost door De Key

8

Gebrek raam

Opgelost door De Key

9

Oplevering woning

Opgelost door De Key

10

Wasmachine aansluiting

Opgelost door De Key

11

Bejegening

Opgelost door De Key

12

Lekkage en schade

Opgelost door De Key

13

Inschrijving parkeerplaats

Opgelost door De Key

14

Toewijzing WoningNet

Opgelost door De Key

15

Contract einde

Niet ontvankelijk

16

Schade vergoeding

Lopende klacht

17

Overlast buren

Lopende klacht

18

Huurverlaging vanwege inkomen

Lopende klacht

19

Lekkage

Lopende klacht

Rechtszaken in 2020

Onderwerp

Aantal zaken

Huurder wint

De Key wint

Schikking

Overgedragen aan
Pré Wonen (Zandvoort)

Zaak loopt nog

Overlast

11

 

3

 

2

6

Drugs/wapens/hennep/prostitutie

13

 

6

4

1

2

Medehuur/voortzetting huur na overlijden/verblijf onrechtmatig /verblijf zonder recht of titel

4

 

1

1

 

2

Gebrek gehuurde

8

1

3

1

 

3

Onderhuur

5

 

1

  

4

Statutenwijziging

1

    

1

Omzettingsvergunning

      

Indeplaatsstelling

2

 

1

1

  

Overig (scheiding DAEB/niet-DAEB, onrechtmatige uitbouw, mishandeling en servicekosten, koopaanbod, schuldsanering)

8

1

4

1

 

2

VvE-claims

1

  

1

  

Totaal

53

2

19

9

3

20