Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kwaliteit van dienstverlening

Keyk op dienstverlening

Goed toegeruste medewerkers en een klantgerichte organisatie zorgen voor betere dienstverlening aan onze bewoners. Daaraan werken we met het programma Keyk op dienstverlening. De eerste stap was het definiëren van drie klantbeloften voor De Key. Deze klantbeloften zijn gebaseerd op huurderservaringen en vormen een kader waaraan gedrag, beleid en processen kunnen worden getoetst. Ook dragen ze bij aan tijdige, vriendelijke, duidelijke en begrijpelijke communicatie.

Iedereen binnen De Key heeft een verantwoordelijkheid voor (het faciliteren van) goed klantcontact en goede dienstverlening. Er lopen diverse projecten en programma’s die (mede) als doel hebben de dienstverlening van De Key te verbeteren. Voorbeelden zijn het nabellen van huurders die een reparatieverzoek hebben ingediend en het opzetten van een bewonerspanel. Ook delen we verhalen uit de praktijk hoe wij onze dienstverlening toepassen. Een kernteam zorgt voor de regie en het aanjagen van betere dienstverlening. Daarnaast monitort het kernteam de voortgang en de resultaten, zodat we blijvend kunnen verbeteren.

Klantwaardering

Onze huurders waardeerden de dienstverlening van De Key met een gemiddelde van 7,2. Dat is gemeten door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Op de deelonderwerpen huur opzeggen en reparaties scoort De Key hoger dan in 2019. Het deelonderwerp contact met De Key werd afgelopen jaar met een 6,7 gewaardeerd. Dat is een iets lagere waardering dan in 2019.

De Key scoort nog onder het landelijke gemiddelde. Eind 2018 is gestart met een organisatiebreed verbetertraject van de dienstverlening. Het effect daarvan begint voorzichtig door te klinken in positievere klantoordelen op onderdelen.

Resultaten KWH

Innovatieve dienstverlening

Keyless toegang

In 2020 hebben we voorbereidingen getroffen om keyless toegang breder toe te passen. De komende twee jaar worden alle 2.200 nieuwe en bestaande short-stay-woningen aangepast. Huurders krijgen dan toegang tot hun woning via een app. Ze kunnen er bij aankomst gelijk in en hoeven niet de dag na aankomst hun sleutel op het kantoor van De Key op te halen. In 2021 wordt ook de halofoonfunctie geïntegreerd in het keyless systeem. Daarmee komt een nog bredere toepassing binnen handbereik.

Casix schoonmaakapplicatie

Jaarlijks sluiten we 3000 nieuwe short-stay-contracten. Bij elke mutatie wordt de woning schoongemaakt. Dit jaar is een speciale applicatie in gebruik genomen om dit proces te stroomlijnen en te vereenvoudigen. De schoonmaakbedrijven weten automatisch in welke woningen ze aan de slag kunnen en de beheerder kan op afstand zien welke woningen klaar zijn. Via de applicatie kunnen meldingen en foto’s worden uitgewisseld. Ook is de facturatie geheel geautomatiseerd. In het verleden werd er nog wel eens een kamer overgeslagen. Met Casix kunnen alle short-stay-studenten rekenen op een schone kamer bij aankomst.