Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiële kengetallen

De Key TI

Norm

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ICR (Interest Coverage Ratio)

> 1,4

1,64

1,76

1,90

2,20

2,29

1,99

Loan to Value (beleidswaarde)

< 85%

49,7%

42,5%

40,9%

39,7%

38,3%

36,1%

Solvabiliteit (beleidswaarde)

> 20%

63,7%

65,7%

67,0%

68,0%

68,9%

69,3%

Dekkingsratio (marktwaarde)

< 70%

35,4%

35,0%

33,2%

29,6%

26,5%

23,6%

Onderpandratio

< 70%

33,7%

35,4%

33,3%

29,6%

26,5%

23,6%

DAEB

Norm

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ICR (Interest Coverage Ratio)

> 1,4

1,42

1,41

1,54

1,82

1,90

1,57

Loan to Value (beleidswaarde)

< 85%

56,0%

51,5%

48,8%

47,2%

45,7%

43,3%

Solvabiliteit (beleidswaarde)

> 20%

64,0%

66,1%

67,4%

68,3%

69,3%

69,7%

Dekkingsratio (marktwaarde)

< 70%

37,4%

37,8%

35,6%

31,5%

28,2%

25,1%

Onderpandratio

< 70%

34,8%

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Niet-DAEB

Norm

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ICR (Interest Coverage Ratio)

> 1,8

6,55

9,03

14,87

13,22

13,22

14,61

Loan to Value (beleidswaarde)

< 85%

17,7%

12,5%

14,3%

14,0%

12,8%

11,3%

Solvabiliteit (beleidswaarde)

> 40%

88,6%

91,2%

91,9%

92,6%

93,3%

93,8%

Dekkingsratio (marktwaarde)

< 70%

16,9%

11,0%

12,7%

12,5%

11,3%

9,9%

Onderpandratio

< 70%

9,9%

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

De getoonde normen zijn de normen van de toezichthouders. De Key hanteert voor de ICR eigen normen: 1,8 voor DAEB en 2,0 voor niet-DAEB. 

In 2021 heeft na intern onderzoek een herrekening van de ICR plaatsgevonden om te voldoen aan de definities van het WSW. De (geprognosticeerde) ICR is vanwege deze reden aangepast ten opzichte van de dPi.