Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Organisatiestructuur

In 2020 zijn Directie & Staf en Financiën & Bedrijfsvoering als laatste bedrijfsonderdelen heringericht. Dit was de afronding van een organisatiestructuur die onze strategische ambitie reflecteert om wendbaar te opereren. De richtinggevende afdelingen zijn binnen de Staf geconcentreerd. De afdelingen die nu onder Financiën & Bedrijfsvoering vallen zijn voornamelijk faciliterend georiënteerd en bezig met het beheersen van operationele risico’s. Hiermee voldoet de nieuwe organisatiestructuur aan de wettelijke eisen voor compliance, privacy en security die de OOB-status met zich meebrengt. Om administratieve en budgettaire verwarring te voorkomen, is de nieuwe structuur per 1 januari 2021 verwerkt.

Organogram eind 2020