Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Persoonlijke reflectie op meer dan 7 jaar De Key

De geschiedenis houdt op als de toekomst begint

Het is augustus 2018. Jos van der Lans eindigt zijn boek over 150 jaar De Key met de vraag of we onze nieuwe koers ook daadwerkelijk gaan realiseren. Van der Lans blikt daarbij voorzichtig vooruit: ‘Haar gelijk ligt in de toekomst als over pakweg vijf jaar haar emancipatiespringplank, haar opstapje voor woonstarters, haar lanceerbasis van nieuwkomers op de woningmarkt ook vruchten gaat afwerpen’. Die vijf jaar zijn nog niet verstreken. Maar met mijn vertrek in zicht, durf ik voorzichtig de tussenbalans op te maken.

Nieuwe koers

Het koersdocument ‘Ruimte voor beweging’ uit 2015 schetst een samenhangend toekomstbeeld voor de organisatie. Dat beeld bestaat uit drie pijlers: een heldere koers, een revolverend fonds en een wendbare organisatie. Ik loop ze kort langs.

Heldere koers

Onze ambitie is focussen op woonstarters zonder daarbij de trouwe bewoners uit het oog te verliezen. In 2015 was bijna een kwart van onze huurders een woonstarter. De verwachting is dat dit eind 2025 is gegroeid naar de helft. Voor een deel komt dat door een (voorzichtige) instroom van woonstarters in onze bestaande woningen. De echte groei vindt plaats in onze nieuwbouw: die gaat bijna geheel naar woonstarters.

Mede door de grote instroom van statushouders hebben we in korte tijd nieuwe beheer- en zelforganisatieconcepten voor woonstarters ontwikkeld. Niet alleen voor vijf startblok-projecten maar ook voor andere communities van allerlei woonstarters. De prachtige startblok-slogan ‘building a future together’ inspireert nog dagelijks.

Revolverend fonds

De financiële huishouding van De Key is weer op orde. Dat deden we onder meer door bijna 40% van onze leningen af te lossen waardoor we jaarlijks tientallen miljoenen minder rente betalen. Dat geeft ruimte om meer te investeren in woningverbetering. Daarvan profiteren veel huurders waaronder de bewoners in De Punt in Amsterdam Noord en de bewoners van de Johan Greivestraat in Nieuw-West.

Wendbare organisatie

Om de snelle veranderingen in de samenleving te volgen, is een wendbare organisatie nodig. Niet top-down, niet bottum-up, maar rond georganiseerd. Alle perspectieven doen ertoe. Volgens dat principe hebben we de afgelopen jaren steeds meer gewerkt. Zo bouwden we aan een cultuur waarin ‘samenwerken, ontmoeten en leren’ centraal staan. Onze ronde organisatie is nog niet af. Eigenlijk kan het nooit af zijn. Maar de richting waarin we bewegen, is dagelijks zichtbaar.

Onderlinge samenhang

Deze drie pijlers zijn in samenhang ontwikkeld. Ze versterken elkaar en dragen bij aan de continuïteit en kwaliteit van ons werk. Dat maakt De Key een herkenbare organisatie waarin betrokken en bevlogen medewerkers hun talenten ontwikkelen.

De toekomst

Met gevoel van spijt sluit Van der Lans zijn meer dan excellente boek af met de constatering dat 'de geschiedenis ophoudt als de toekomst begint’. Vanaf nu maak ik definitief deel uit van die geschiedenis. De toekomst ligt open. Voor alle De Key-collega’s waarvan ik met pijn in mijn hart afscheid neem. Voor Karin Verdooren die het eervolle stokje van mij overneemt. Voor een organisatie die onder haar statutaire naam Lieven de Key het werk een persoonlijker signatuur gaat geven.

Ikzelf kom in een nieuwe levensfase. Daar kijk ik naar uit. Maar wat zal ik ze missen: het directieteam dat elkaar steeds inspireerde, de raad van commissarissen die mij altijd het vertrouwen en de juiste ruimte heeft gegeven, onze partners die zo onmisbaar zijn in ons werk en natuurlijk mijn secretaresse en toeverlaat Ria Balloqui.

Het is een voorrecht om een hoofdstuk te mogen toevoegen aan de rijke geschiedenis van De Key. Maar uiteindelijk gaat het mij altijd om mensen. Ik hoop dat ik zowel voor huurders als voor collega’s iets heb kunnen bijdragen aan hun persoonlijke groei en geluk.

Met een warme afscheidsgroet,

Leon Bobbe

Algemeen directeur-bestuurder 2014 - maart 2021