Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Coronamaatregelen

Net als iedereen in Nederland werden ook medewerkers en huurders van De Key in 2020 geconfronteerd met de coronacrisis. Ons beleid was er steeds op gericht om de landelijke maatregelen te vertalen naar onze werkzaamheden. Met een aangepaste manier van werken hebben we onze bijdrage geleverd om het besmettingsgevaar in te dammen en tegelijkertijd het werk zo veel mogelijk te laten doorgaan. Daarbij stond de gezondheid en veiligheid van onze huurders en collega’s voorop.

Geruisloze transitie

De organisatie heeft zich zonder veel moeite aangepast aan regels voor afstand houden, maximale groepsgrootte, thuiswerken en digitaal ontmoeten. De transitie naar het digitale werken verliep vrij geruisloos. De Teams-omgeving was binnen no time up and running. Afgezien van zo nu en dan een beperkte capaciteit, was de ICT-infrastructuur nooit een belemmering voor de werkuitvoering. Medewerkers werden naar wens voorzien van laptops, stoelen en beeldschermen voor thuis. Er is geïnvesteerd in leren werken met Teams en het digitaal vergaderen.

Ook een afdeling als Woonservice, ons klantcontactcentrum, heeft de overstap naar thuiswerken in een oogwenk gemaakt. Voorheen werd nog sterk getwijfeld of thuiswerken wel realiseerbaar was. Sinds maart 2020 werken alle Woonservice-medewerkers thuis met laptops en vaste telefoontoestellen van De Key. Tijdens de eerste lockdown was het hoofdkantoor aan de Turbinestraat nog beperkt open. In december was deze vestiging niet meer toegankelijk. Vanaf begin 2021 gaan we dit weer stapsgewijs versoepelen met in achtneming van de regels vanuit de overheid.

Coronacrisisteam

Een coronacrisisteam bestaande uit een brede afvaardiging van leidinggevenden en de directeur Wonen begeleidt de organisatie gedurende de pandemie. Via mail-updates ontvangen medewerkers veiligheidsinstructies en aangepaste werkwijzen. Het crisisteam bespreekt signalen vanuit de organisatie en zet die om in concrete acties. Ook biedt het team houvast en hoop door de positieve berichten over prestaties van de organisatie en individuele collega’s en door de vrolijke adviezen om het thuiswerken vol te houden.

De rol van het coronacrisisteam is in de loop der tijd gegroeid. Tijdens de eerste golf ging het vooral om het vertalen van de RIVM-richtlijnen naar onze dienstverlening en de sociale omgangsvormen. Bij de tweede golf kwam de nadruk meer te liggen op het verbinden van collega’s als ontmoeting beperkt is en het stimuleren van een gezonde conditie, zowel op het fysieke als mentale vlak. Enkele voorbeelden zijn de fitnesstrainingen De Key in Beweging, intervisiesessies voor aan werk gerelateerde problemen en de introductie van een afsprakenvrij uur voor een goede balans tussen werk en privé.

In het najaar is onderzoek gedaan naar de ervaring met thuiswerken. De response was hoog: ruim 70%. De communicatie door de organisatie werd hoog gewaardeerd. De ervaringen waren overwegend positief maar er werden ook belemmeringen benoemd. Vooral het ontmoeten werd gemist. De uitkomst van het onderzoek bevestigt de aanpak. De verbeteringen die werden geopperd waren voornamelijk individueel gericht of liggen buiten de macht van De Key (zoals de zorg voor kinderen of slechte wifi).

Voortgang werkzaamheden

We zijn trots op alles wat dit jaar ondanks de lastige omstandigheden wél is bereikt. Een paar voorbeelden:

  • Veel reparaties zijn uitgevoerd. Voor spoedeisende reparaties waren we altijd beschikbaar. Er werden afspraken gemaakt om hierbij de veiligheid van vaklieden en bewoners in het oog te houden.

  • Nieuwbouw- en verbeterprojecten liepen door en er zijn nieuwe woningen opgeleverd. Daarmee konden onze aannemers aan het werk blijven. We vonden een manier om toekomstige bewoners de woning op afstand te laten zien. We hebben een app in gebruik genomen voor digitaal ondertekenen van het contract en konden met aanpassingen sleuteluitgifte en grote verhuizingen bij nieuwbouw coronaproof laten plaatsvinden.

  • Leegkomende short-stay-facilities door het vertrek van buitenlandse studenten hebben we (tijdelijk) verhuurd aan Nederlandse studenten. Hierdoor bleven de leegstandkosten en de kosten voor onderwijsinstellingen beperkt en zijn Nederlandse studenten blij gemaakt. De kamers en woningen blijven beschikbaar voor buitenlandse studenten als het tij keert.

  • Met ondernemers die in zwaar weer zaten door het wegvallen van inkomsten, hadden we regelmatig contact. We maakten maatwerkafspraken bij dreigende huurachterstanden.

  • Een belteam heeft bij onze oudere huurders gepolst hoe het met ze ging en of er hulp nodig was. Ook met andere huurders zochten we regelmatig telefonisch contact toen de beheerkantoren niet meer vrij toegankelijk waren.

  • We introduceerden de digitale vakman. Huurders kunnen videobellen met een vakman om zelf kleine reparaties op te lossen. De materialen levert De Key bij de huurder thuis af.