Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verbindingen

Het grootste deel van de ambities van De Key maken we waar met onze DAEB-activiteiten. Om deze ambities nog beter te realiseren, ontplooien we ook niet-DAEB-activiteiten. Daarmee kunnen we zonder staatssteun woonvormen aanbieden die anders niet haalbaar zijn. Dat doen we door het bedienen van huurders in Lieven de Stad B.V. en Monumenten de Key. In de overige verbindingen bouwen we de risico's af en zetten we het resterende vermogen in voor de ambities van De Key.