Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Deelnemingen en verbindingen

In onderstaande tabel staan de belangrijkste cijfers per verbinding, zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening van de deelneming of verbinding. Het aandeel van De Key is in de eerste kolom weergegeven. De vestigingsplaats van de deelneming of verbinding staat in de Lijst van kapitaalbelangen bij de paragraaf Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2020.

Overzicht deelnemingen en verbindingen

(x € 1.000,-)

Aandeel

Eigen vermogen per 31-12-2020

Leningen per 31-12-2020

Lieven de Stad B.V.

100,0%

373.405

39.000

Driedee B.V.

100,0%

18.313

-

De Principaal B.V.

100,0%

-41.067

-

De Beurs van de Key B.V.

100,0%

-2.490

-

Beurs van Berlage Exploitatie B.V.

25,0%

92

-

Beurs van Berlage Café B.V.

25,0%

187

-

Beurs van Berlage C.V. 

25,0%

3.536

-

Monumenten De Key B.V.

100,0%

-668

-

Beurs van Berlage Vastgoed B.V.

25,0%

22.858

-

Stichting Loods 6

100,0%

42.860

-

Woningnet N.V.

5,1%

5.663

-

VOF Ik bouw betaalbaar in Almere

33,28%

8.651

-

Stichting Brasa

33,33%

88

-

Far West Holding B.V.

100,0%

-7.507

31

Far West Projecten B.V.

100,0%

-7.480

3.618

Stichting Financiering Sekrepatu

33,33%

142

-

Stichting Kences, Kenniscentrum Studentenhuisvesting

11,10%

143

-

Coöperatie Smart Finance B.V.

-

468

 

Voor deelnemingen waarvan de definitieve cijfers nog niet beschikbaar zijn, is gebruikgemaakt van de conceptjaarrekening van de betreffende deelneming of de definitieve jaarrekening van het laatst beschikbare boekjaar.