Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Samenstelling raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van De Key bestaat uit zes personen (drie mannen en drie vrouwen).

Samenstelling raad van commissarissen en overzicht van aftreden

Naam

Rol RvC/deelnemer commissies

Geboorte
jaar

Jaar van
aantreden

Jaar van
aftreden

Termijn

De heer prof. dr. H. M. Amman

• Voorzitter RvC
• Lid Remuneratiecommissie

1957

2018

2021

1e

      

Mevrouw dr. G. ter Horst

• Vicevoorzitter RvC
• Voorzitter Remuneratiecommissie
• Lid RvC op voordracht van huurdersvereniging Arcade

1952

2013

2020

2e

      

De heer drs. P.W. Ploegsma MBA

• Lid RvC
• Voorzitter Auditcommissie

1968

2013

2020

2e

      

De heer drs. E. Spek

• Lid RvC
• Voorzitter Commissie Vastgoed & Wonen

1961

2014

2021

2e

      

Mevrouw drs. R.T. Kervezee

• Lid RvC
• Lid Auditcommissie
• Lid RvC op voordracht van huurdersvereniging Arcade

1956

2016

2023

2e

      

Mevrouw E. Stomphorst

• Lid RvC
• Lid Commissie Vastgoed & Wonen

1979

2017

2024

2e

Nieuwe benoemingen en herbenoeming

Guusje ter Horst en Peter Ploegsma zijn eind 2020 volgens het aftreedrooster afgetreden. De raad is beide leden heel dankbaar voor hun jarenlange inbreng en voor hun inzet voor De Key.

In 2020 heeft de procedure plaatsgevonden voor de werving van twee nieuwe RvC-leden per 1 januari 2021. Er is hiervoor een gezamenlijke commissie ingesteld met leden van de RvC en van huurdersvereniging Arcade. Een extern bureau heeft de selectie- en benoemingsprocedure begeleid. Op basis van het teamprofiel van de RvC zijn specifieke profielen opgesteld. De vacatures zijn gepubliceerd in landelijke dagbladen, op de website van De Key en het bureau en op online vacaturesites. De procedure heeft geleid tot de benoeming van mevrouw Jurenne Hooi op voordracht van Arcade en de heer Rashied Nurmohamed. De Autoriteit woningcorporaties heeft voor beide leden een positieve zienswijze afgegeven.

Esther Stomphorst is per 1 januari 2021 voor vier jaar herbenoemd. In het kader van de procedure is bekeken of het profiel geactualiseerd moest worden en hebben gesprekken plaatsgevonden. De Autoriteit woningcorporaties heeft een positieve zienswijze afgegeven.

Beroepen en nevenfuncties

In de volgende tabel staat een overzicht van de beroepen en nevenfuncties van de zes RvC-leden in 2020. De functies die meetellen voor het aantal toegestane commissariaten en bestuursfuncties volgens de Wet bestuur en toezicht zijn gemarkeerd met een *. Het toegestane aantal wordt niet overschreden.

Beroepen en nevenfuncties leden raad van commissarissen

Naam

Beroep

Nevenfuncties 2020

Hans Amman

Faculteitshoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam

• Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Health and Technology Institute (ATHI) (q.q.)
• Lid bestuur Stichting Folia Civitatis (q.q.)
• Lid instituutsraad Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) (q.q.)
• Lid Raad van Commissarissen UvA Ventures Holding
• Lid Raad van Commissarissen AMC Ventures Holding (q.q.)
• Hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Computational Economics, Springer International Publishing (q.q.)
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nieuw Unicum Zandvoort
• Lid Raad van Toezicht 's Heeren Loo

Guusje ter Horst

 

• Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland*
• Lid Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten*
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond
• Directeur Ter Horst Agency
• Voorzitter sectorraad Paarden (per 1 december 2020)
• Voorzitter bestuur Stichting Zomer van Monet

Peter Ploegsma

Bestuurder Aafje* (thuiszorg, huizen, zorghotels)

• Voorzitter Raad van Toezicht MEE Utrecht Gooi &Vechtstreek
• Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds PostNL*

Emile Spek

Directeur Huisvesting en Techniek Amsterdam UMC

• Lid Bestuur Kunststichting AMC (q.q.)
• Lid Raad van Toezicht Ir. Lely Lyceum (t/m september 2020)
• Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam

Ruth Kervezee

Voorzitter College van Bestuur Stichting Esprit Scholen Amsterdam*

• Lid Adviesraad Europees Platform - Nuffic
• Voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs Amsterdam (q.q.)
• Bestuurslid OSVO (q.q.)
• Bestuurslid VO-raad (q.q.)

Esther Stomphorst

Partner bij Whyz Executive Search, met ingang van 1 okober 2020

• Lid strategy team bij Sociëteit Vastgoed

Beroepen en nevenfuncties nieuwe leden raad van commissarissen per 1-1-2021

Naam

Beroep

Nevenfuncties 2020

Jurenne Hooi

Jurenne D Hooi Adviesbureau

Lid Raad van Toezicht Stichting Doen

  

Voorzitter Raad van Toezicht Swazoom, Amsterdam

  

Lid Raad van Toezicht Cordaan Amsterdam*

  

Lid Raad van Toezicht Ouder en Kind teams, Amsterdam

  

Voorzitter Raad van Toezicht Mental Health Caribbean (Bonaire, Saba, St Eustatius)

  

Lid Raad van Toezicht ONSbank, Amsterdam

  

Lid Nederlands Centrum voor Commissarissen en Directeuren (NCD)

  

Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Museum

  

Lid Adviesraad Purpose Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, Utrecht

Rashied Nurmohamed

Owner NGIS BV Management Advies Toezicht, Hoofddorp

Lid Raad van Advies International Compliance Partners, 's-Hertogenbosch

  

Bestuurslid (Voorzitter auditcommissie) Cliëntenbelang, Amsterdam