Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord

Een nieuw begin: Starten en wonen in Amsterdam sinds 1868.

Met respect voor wat hij voor Amsterdam heeft betekend, heb ik op 1 april 2021 het stokje van Leon Bobbe overgenomen. Nieuwsgierig naar die ‘eigenzinnige corporatie’ die goede resultaten behaalt, zoals beschreven in het visitatierapport dat inmiddels is verschenen. En nu twee maanden later heb ik De Key bovendien leren kennen als een organisatie met bevlogen collega’s. Collega’s die zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor starten en wonen in Amsterdam. Een belangrijke opgave in deze tijd, waarin zo’n tekort is aan betaalbare woningen.

In 2020 was niets vanzelfsprekend. Het coronavirus heeft onze manier van werken en onze dienstverlening flink veranderd. We zijn snel omgeschakeld en hebben bewonersvragen vanuit huis kunnen oppakken. Vaklieden hebben alleen urgente reparatieverzoeken gedaan of hebben huurders online geholpen (de digitale vakman). In de historie van De Key is nog nooit zoveel in aanbouw genomen als dit jaar. Daar had corona geen invloed op. Hierdoor feliciteren we bewoners van ruim 1200 nieuwe woningen met de start of doorstart van hun wooncarrière in Amsterdam.

De financiën van De Key zijn verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Daarom zien we ruimte om meer te gaan investeren in woningverbetering en verduurzaming. Daarvan profiteren veel bewoners, bijvoorbeeld in De Punt en de Johan Greivestraat.

Er zijn klantbeloften geformuleerd op basis van bewonerservaringen en deze vormen de motor om onze dienstverlening continu te verbeteren. We waarderen de bijdrage die Arcade heeft geleverd aan diverse beleidsthema’s, zoals de klantbeloften en het woonbeleid. Deze bijeenkomsten -in de vorm van werksessies- zijn door alle deelnemers van Arcade en De Key als prettig ervaren. Daar gaan we graag mee door.

Ons bezit in Zandvoort is overdragen aan Pré Wonen. Onze bewoners in Zandvoort hebben kennisgemaakt met hun nieuwe, betrouwbare en sociale verhuurder uit de regio. En De Key heeft nu weer focus op Amsterdam. Sinds 1868 houdt De Key zich bezig met starten en wonen in Amsterdam. Deze koers zetten we door.

We zijn trots op wat we in dit bijzondere coronajaar hebben bereikt!

Karin Verdooren

Algemeen directeur-bestuurder vanaf 1 april 2021

25 juni 2021